Pennellata gialla decorativa

...e lo chiamavano cinque dita d'acciao (1973)

Wei zhen si fang
REGIA / DIRECTION:
Wang Hong Chang
CAST / CAST:
Chiao Chiao, Wang Yu, Yang Kun-yu
GENERE / GENRE:
Azione
NAZIONALITÀ / NATIONALITY: Hong Kong

Info