Pennellata gialla decorativa

I kamikaze del karatè (1972)

Chou lian huan
REGIA / DIRECTION:
Chang Cheh, Pao Hsueh Li
CAST / CAST:
Chen Kwan Tai, Tien Ching, Wang Yu
GENERE / GENRE:
Azione
NAZIONALITÀ / NATIONALITY: Hong Kong

Info