Pennellata gialla decorativa

La mano violenta del karate (1976)

She diao ying xiong chuan - Shaolin Archers
REGIA / DIRECTION:
Chang Cheh
CAST / CAST:
Alexander Fu Sheng, Danny Lee, Ku Feng, Li Yi-min, Tien Niu
GENERE / GENRE:
Azione
NAZIONALITÀ / NATIONALITY: Hong Kong

Info